c:ElmoNikoRadio » (Deleted) » » c:ElmoNikoRadio's comment

06:24 Niko samurai use respect and loyal
06:24 Niko ninja extreme force and anger
c:ElmoNikoRadio

c:elmonikoradio